เส้นทางที่ 3 วิถีอาหารประมงพื้นบ้านที่ไม่เคยจากไปจากใจ

จุดเด่นของเส้นทางวิถีอาหารเมืองแถลงดินแดนที่ไม่เคยจาก
 เส้นทางการท่องเที่ยวอาหารทะเลระยอง เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันออก ส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลัก ระยองเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารทะเลที่สด สะอาด ราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอาหารสดหรือตากแห้งก้มีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ตลอดทั้งปี นอกจากจุดมุ่งหมายของ การเดินทางมาเที่ยวจังหวัดระยองเพื่อมารับประทานอาหารทะเลสดๆ แล้วนั้น ชุมชนการท่องเที่ยว หลาย ๆ ชุมชนในจังหวัดระยองก็เป็นชุมชนวิสาหกิจเพื่อการท่องเที่ยวตัวอย่างในระดับประเทศที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร อาทิ กิจกรรมล่องแพชมป่าโกงกางที่ชุมชนบางหว้า กิจกรรมเป็นการล่องเรือ ดูเหยี่ยว ชมพระอาทิตย์ตก เดินถ่ายรูปที่สะพานรักแสม และกิจกรรมการสร้างบ้านปลาของชุมชนเนินทราย อนึ่ง ในเส้นทางการท่องเที่ยวอาหารทะเลระยอง นักท่องเที่ยวจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำขนมท้องถิ่นรสอร่อย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทำขนมนิ่มนวล การทำขนมจ้าง ขนมหวานพื้นถิ่นหาทานได้ยาก ชุมชนการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยส่วนใหญ่จะมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวสารมารถรองรับนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ

โปรแกรมการท่องเที่ยววิถีอาหารเมืองแถลงดินแดนที่ไม่เคยจาก (2 วัน 1 คืน)
เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว
วันที่หนึ่ง: ศูนย์เรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ ชุมชนเนินทราย และชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านบางหว้า
06.00 น. เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ
9.30 น. ศูนย์เรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ศูนย์การเรียนรู้มีนิทรรศการจัดแสดงวัฎจักรของวิถีชุมชนและการทำประมงตามฤดูกาล
- กิจกรรมทำซั้งเชือกบ้านปลา (1 ชุด 1,500 บาท) สำหรับกลุ่ม 15-20 คน
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตัวละ 20 บาท
10.45 น. เที่ยวชม สะพานรักษ์แสม เป็นสะพานไม้ยาว นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปดูป่าชายเลน หรือสัมผัสความสวยงาม และบรรยายกาศที่เงียบสงบได้ ซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
11.20 น. ชุมชนเนินทราย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมเรียนรู้การทำก๋วยเตี๋ยวผัดปู กระยาสารทผลไม้ (200 บาท)
- กิจกรรมเรียนรู้การทำขนมนิ่มนวล หรือ บอบแบบ (ขนมพื้นถิ่นจังหวัดระยอง) (100 บาท)
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ (Gastronomy Recipe) ข้าวพองซอสก๋วยเตี๋ยวผัดปู เป็นการน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวผัดปูมาพัฒนาอาหารให้มีความหลากหลาย ด้วยการพัฒนาเป็นอาหารทานเล่น เหมาะสำหรับเป็นของฝากจากชุมชนนี้
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ชุมชนเนินทราย) เช่น ก๋วยเตี๋ยวผัดปู แกงกะทิหอยพอกใส่สัปปะรด ปลาทอดแดดเดียว ผัดผักรวม และไข่เจียว (200 บาท)
14.00 น. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านบางหว้า เป็นชุมชนที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน เริ่มตั้งแต่การนั่งสามล้อพ่วงข้าง ไหว้พระหลวงปู่คร่ำ (วัดวังหว้า) (50 บาท)
14.30 น. กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเลือกทำกิจกรรม อาทิ
- การทำข้าวตังโบราณ มีความรอบหวามมันที่มีกรรมวิธีพื้นบ้านดังเดิม
- การทำกระราง จาก “กระบก” อาหารพื้นบ้านโบราณที่มีแค่ระยองที่เดียว ซึ่งทำมาจากเนยเมล็ดผลกระบกคั่ว ใช้คลุกกินกับข้าวสวยร้อน ๆ หอม อร่อยมาก ๆ เลย
- การสานเสื่อคล้า ซึ่งเป็นเสื่อที่คนพื้นบ้านสืบสานกันตั้งแต่รุ่นปู่-ย่า-ตา-ยาย
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ (Gastronomy Recipe) น้ำปลาปรุงรส (น้ำปลากวน) จากการวิจัย สามารถนำไปใช้ปรุงรส ราดอาหารทอด และเป็นน้ำจิ้มได้
หมายเหตุ ฐานละ 800 บาท (กิจกรรมเด่น ข้าวตังโบราณ การทำเสื่อคล้า) (200 บาท)
15.30 น. รับประทานอาหารว่าง (น้ำชะม่วงอัญชัน / ขนมไทย)
16.00 น. ล่องแพชมป่าโกงกางในคลองกระปิ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการทำประมงพื้นบ้านป่าโกงกางที่สมบูรณ์ ต้นตะบูนหรือทับทิมทะเล และดูเหยี่ยวแดงคอขาว) (100 บาท)
17.30 น. เข้าที่พัก บ้านบุญเพ็ชร รีสอร์ท หรือ วิลล่า บาหลี รีสอร์ท ระยอง (1,500 บาท/2 คน เฉลี่ยคนละ 750 บาท)
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (อาหารทะเล ณ อำเภอแกลง) (300 บาท)
วันที่สอง: วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นจากลุ่มน้ำประแสเมืองแกลง จังหวัดระยอง
09.00 น. รับประทานอาหาร (เช้า)
10.00 น. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์ต้นจากลุ่มน้ำประแสเมืองแกลง บ้านแหลมยาง (ล่องแพ) - กิจกรรมล่องแพชม “ต้นจาก” ชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเก็บวัตถุดิบมาประกอบอาหาร (100 บาท)
กิจกรรมการทำอาหารพื้นถิ่นของชุมชน (200 บาท)
- กิจกรรมการทำขนม 3 จ. “ขนมจาก ขนมจ้าง ลูกจาก”
- กิจกรรมเรียนรู้การทำ แกงหมูชะมวง หรือ แกงกะทิหมูเด้งสับปะรดลูกจาก อาหารพื้นบ้านที่เป็นอาหารที่ถือว่าขึ้นหน้า ขึ้นตาของคนภาคตะวันออก เป็นเมนูอาหารที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
นอกจากนี้แล้ว ทางคณะผู้วิจัยได้มีการพัฒนาตำรับอาหาร หีกับชุมชน สามารถนำมาเผยแพร่ พัฒนาเป็นอาหารอีกเมนูหนึ่งที่สามารถรับแขกได้ แกงกะทิกุ้งลูกจาก สร้างความแตกต่างจากการนำลูกจากชุมชนแหลมยาง อ.แกลง จ.ระยองมาเป็นส่วนผสมที่ให้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างในแกงนี้ หรือจะเป็น สามแซ่ อาหารว่างไทยที่รับประทานเพื่อสร้างความสดชื่น ด้วยการนำวัตถุดิบในท้องถิ่น ได้แก่ ฟักทอง ฟักเขียว และลูกจาก มาเป็นส่วนผสมของสามแซ่ ชิมไอศกรีมกะทิผสมลูกจาก (ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเป็นของที่ระลึก (Gastronomy Souvenir)จากโครงการวิจัย
12.00 น. รับประทานอาหารพื้นถิ่นของชุมชน เช่น แกงหมูชะมวง และแกงกะทิกุ้งลูกจาก น้ำพริกกะปิ ผักต้ม ผักสด ใบโกงกางชุบแป้งทอด+น้ำจิ๋ม ไข่เจียวดอกลำพู (300 บาท) และนักท่องเที่ยวชิม ไอศกรีมกะทิผสมลูกจาก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเป็นของที่ระลึก (Gastronomy Souvenir) ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นจากลุ่มน้ำประแสเมืองแกลง จังหวัดระยอง
14.00 น. แวะซื้อสินค้าของฝาก ที่ ตลาดอำเภอแกลง และร้านขายของฝากถนนเลียบชายทะเล
14.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยววิถีอาหารทะเลประมงพื้นบ้าน (2 วัน 1 คืน)
ชุมชนเนินทราย จังหวัดระยอง
ก๋วยเตี๋ยวผัดปู และกระยาสารทผลไม้ 200 บาท
การทำขนมนิ่มนวล 100 บาท
อาหารกลางวัน (ชุมชนเนินทราย) 200 บาท
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านบางหว้า จังหวัดระยอง
สามล้อพ่วงข้าง พาหนะทัวร์ชุมชน 50 บาท
การทำข้าวตังโบราณ การทำเสื่อคล้า 200 บาท
ล่องแพ ดูเหยี่ยวแดงคอขาว 100 บาท
อาหารเย็น (อาหารทะเล ณ อำเภอแกลง) 300 บาท
ที่พัก 1,500 บาท (2 ท่าน เฉลี่ยคนละ 750 บาท)
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์ต้นจากกลุ่มน้ำประแสเมืองแกลง บ้านแหลมยาง (ล่องแพ) จังหวัดระยอง
ล่องแพดูต้นจาก และชมบรรยากาศ 100 บาท
กิจกรรมการทำอาหารพื้นถิ่นของชุมชน 200 บาท
อาหารกลางวันพื้นถิ่นของชุมชน 300 บาท

Trip 2 วัน 1 คืน
ชุมชนเนินทราย / ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านบางหว้า
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์ต้นจากกลุ่มน้ำประแสเมืองแกลง บ้านแหลมยาง
(ล่องแพ) จังหวัดระยอง
ราคา 2,500 บาท
*ราคารวมค่าที่พัก + กิจกรรมในชุมชน + อาหารตามโปรแกรม