เส้นทางที่ 2 วิถีอาหารจันทบูรบริบูรณ์ด้วยสมุนไพรและขนมแปลก

จุดเด่นของเส้นทางวิถีอาหารจันทบูรบริบูรณ์ด้วยสมุนไพร ผลไม้และขนมแปลก
 เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองจันทบูร เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องด้วยจังหวัดจันทบุรีนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันทั้งกลุ่มชุมชนคนไทยพื้นถิ่น กลุ่มชาวจีน กลุ่มชาวญวน จันทบุรีนับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีคนนับถือศาสนาคริสต์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สังเกตได้จากลักษณะทางสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนบริเวณย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร ซึ่งปัจจุบันย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมเดินทางมาถ่ายรูปถนนเส้นประวัติศาสตร์และโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งจำลองแบบมา จากโบสถ์นอตเตอร์ดัมในประเทศฝรั่งเศส ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด นอกจาก ความงดงามของอาคารบ้านเรือนโบราณในย่านตัวเมืองแล้ว ชุมชนบ้านเกวียนหัก อำเภอขลุง แหล่งท่องเที่ยวและโฮมสเตย์เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการพายเรือคายัค การล่องแพเปียก กิจกรรมดูเหยี่ยวแดงฝูงใหญ่ที่หาดูได้ที่นี่ที่เดียว เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองจันทบูรมีอาหารที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเส้นจันท์ผัดปู ไก่ต้มกระวาน ข้าวพริกเกลือ แกงหมูชะมวง มัสมั่นทุเรียน และแวะรับประทานขนมโบราณหายาก เช่น ขนมควยลิง น้ำเยี่ยววัว ตังเมน้ำอ้อยที่ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว ตลาดชุมชนยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

โปรแกรมการวิถีอาหารจันทบูรบริบูรณ์ด้วยสมุนไพร ผลไม้และขนมแปลก (2 วัน 1 คืน)
เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว
วันแรก: ชุมชนบ้านเกวียนหัก จังหวัดจันทบุรี ชุมชนเขาบายศรี
06.00 น. เดินทางโดยรถตู้ กรุงเทพมหานคร - จันทบุรี
10.00 น. วัดตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง จันทบุรี เป็นวัดที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่า 400 ปี มีระเพณีการชักพระบาท และก่อเจดีย์ทราย
10.20 น. ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในในด้านทรัพยากรอาหาร เช่น ปูแป้นหรือปูใบไม้ ผลไม้ต่างๆ มังคุด ทุเรียน และเงาะ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วในชุมชนมีพืชสมุนไพรต่างๆ เช่น กระวาน เร่ว ที่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องเทศในการปรุงอาหารท้องถิ่นได้ตลอดปี นักท่องเที่ยวมาถึง จะพาไปไหวไหว้พระ ณ วัดเกวียนหัก จังหวัดจันทบุรี เป็นวัดเก่าแก่มีโบสถ์อายุกว่า 400 ปี ศาลเจ้าปึงเท่ากง ซึ่งในชุมชนให้การสักการะขอพร เกี่ยวกับความสำเร็จ การค้าเจริญ
11.30 น. นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การทำอาหารพื้นถิ่น เช่น ผัดฉ่ากระวาน แกงส้มใบสันดาน เป็นต้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ชุมชนตำบลเกวียนหัก)
13.30 น. เรียนรู้วิถีประมงการเลี้ยงปูทะเล การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ เช่น การทำสละร้อยแก้ว การเงาะกวน เป็นต้น และเรียนรู้การลอบใบจาก จากกลุ่มชุมชนผู้สูงอายุในชุมชน
หมายเหตุ ราคารวม พาไหว้พระ+ทดลองทำอาหาร+อาหารกลางวัน 400 บาท
15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเลือก
- กิจรรมพายเรือคายัค / พาย SUP (500 บาท/คน) หรือ
- การล่องเรือดูเหยี่ยวแดง (100 บาท/คน)
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (จันทรโภชนา) ร้านอาหารเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรีที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 50 ปี เป็นที่รู้จักกันดีของคนเมืองจันท์และนักท่องเที่ยว มีอาหารขึ่นชื่อ เส้นจันท์ผัดปู แกงหมูชะมวง มัสมั่นทุเรียน ถั่วฝักยาวผัดกะปิกุ้งแห้ง กระวานผัดฉ่าไก่ ยำมังคุดกุ้งสด เป็นต้น (300 บาท)
19.30 น. โรงแรมเกษมศานติ์ จันทบุรี (พักผ่อนตามอัธยาศัย) (1,000 บาท/2 คน) หรือ พักโฮมเสตย์ที่ชุมชนตำบลเกวียนหัก 1 ห้อง พักได้ 5 คน หลังละ 1,000 บาท
วันที่สอง: ตลาดหลังวัดโรมัน ชุมชนริมน้ำจันทบูร และชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. ตลาดหลังวัดโรมัน เป็นตลาดเก่าแก่ อายุนับร้อยปี ตั้งอยู่ด้านหลัง อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรม หรือโบสถ์วัดโรมันคาทอลิก นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความเป็นความหลากหลายของ 3 เชื้อชาติ คือ ไทย จีน และเวียดนาม ผ่านทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต สถาปัตยกรรมรวมถึงอาหารการกินที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น ขนมเบื้องญวน, ขนมปากหม้อญวน เป็นต้น นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูป Street Art ตลอดสองข้างทางในชุมชน หรือเดินเล่น ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชมวิถีชุมชนกลิ่นอายเมืองเก่า ชิมอาหารเส้นจันทร์ผัดปู และขนมโบราณ สักการะศาลเจ้าแม่กวนอิม ชมโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์คริสต์) ตลาดพลอย ที่มีชื่อเสียงของจันทบุรี
หมายเหตุ แนะนำให้มาเที่ยวในวันเสาร์-อาทิตย์
10.00 น. ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว เป็นชุมชนตลาดเก่าที่อยู่ใกล้ชุมชนริมคลอง นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวรอบๆ ชุมชน และซึมซับบรรยากาศของเมืองเก่า เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ชมสถาปัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ชิมอาหารและขนมโบราณที่กำลังจะสูญหลาย เช่น ขนมติดคอ น้ำเยี่ยววัว บ้านส้มตำท่าม่วง หรือโรงงานน้ำอ้อย เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาการแปรรูปจากมะปี๊ด หรือ ส้มจี๊ด “วุ้นกรอบ ส้มจี๊ดเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว” และ “พันซ์ส้มจี๊ด” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเป็นของฝาก (Gastronomy souvenir) ที่ทางคณะผู้วิจัยพัฒนาร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน
หมายเหตุ แนะนำให้มาเที่ยว ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง)
13.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโปรแกรมการท่องเที่ยววิถีอาหารจันทบูรบริบูรณ์ด้วยสมุนไพร ผลไม้และขนมแปลก (2 วัน 1 คืน)
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกวียนหัก จังหวัดจันทบุรี
พาไหว้พระ + เรียนรู้การทำอาหาร + อาหารกลางวัน 400 บาท
พายเรือคายัค / พาย SUP 500 บาท
การล่องเรือดูเหยี่ยวแดง 100 บาท
อาหารเย็น (จันทรโภชนา) 300 บาท
ที่พักมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี 1,000 บาท (2 คน คนละ 500 บาท)
ตลาดหลังวัดโรมัน ชุมชนริมน้ำจันทบูร และชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว
ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง 100 บาท

Trip 2 วัน 1 คืน
ชุมชนบ้านเกวียนหัก - ตลาดหลังวัดโรมัน ชุมชนริมน้ำจันทบูร และชุมชน
ขนมแปลกริมคลองหนองบัว
ราคาแพ็กเกจ 1,900 บาท/คน
(ในกรณีที่ไม่ทำกิจกรรมพายเรือ ราคา 1,400 บาท)
*ราคารวมค่าที่พัก + กิจกรรมในชุมชน + อาหารตามโปรแกรม