เส้นทางที่ 1 วิถีพืชและผลไม้จากธรรมชาติชาวชองอร่อยสะหงาดสะเงย

จุดเด่นของเส้นทางการท่องเที่ยววิถีอาหารชุมชนชองตราดสะหงาดสะเงย
 เส้นทางนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นิเวศและวัฒนธรรม มีการนำทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว ทั้งวัฒนธรรมประเพณีชาวชอง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวชองเชื้อสายต่างๆ ที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดตราด มีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น การร่อนพลอยแดง “ทับทิมสยาม” ที่คลองแอ่งอยู่บริเวณชุมชนบ้านช้างทูน การอบสมุนไพรแบบดั้งเดิม “สปาสุ่มไก่” สปาโคลนขาว การทำบุฟเฟ่ต์ยาดมหอม รับประทานอาหารที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวชอง แกงไก่กล้วยพระ ขนมป้ายหรือขนมป๋าย ที่หารับประทานยาก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ที่น่าสนใจมากมาย

โปรแกรมการท่องเที่ยววิถีอาหารชุมชนชองตราดสะหงาดสะเงย (3 วัน 2 วัน)
เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว
วันแรก: บ้านช้างทูน จังหวัดตราด
09.30 น. พิพิธภัณฑ์เมืองตราด
11.30 น. บ้านช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
12.00 น. รับประทานกลางวันแบบท้องถิ่น (บ้านช้างทูน) ได้แก่ แกงไก่กล้วยพระกับข้าวเหนียวมูลห่อใบละป้าง แกงยำวุ้นหมาน้อย แกงจืด ไข่เจียว แกงไก่ลูกสำรอง ฯลฯ (150 บาท)
13.00 น. นั่ง “ซาเล้งเจอร์” หรือ มอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง เพื่อสัมผัสวิถีชาวชองและธรรมชาติด้วยพาหนะท้องถิ่น
กิจกรรมให้เลือก - กิจกรรมการร่อนพลอยแดง “ทับทิมสยาม” แบบชาวชองโบราณด้วยเครื่องจักรสาน และ สปาโคลน (100 บาท)
- กิจกรรมเรียนรู้การหาวัตถุดิบในพื้นที่ ด้วยการเข้าป่าไปหาวัตถุดิบสำหรับทำอาหารพื้นถิ่น ตลอดจนลงมือหัดทำ หรือเรียนรู้ การทำอาหารพื้นถิ่นที่นักท่องเที่ยวต้องลอง เช่น แกงไก่กล้วยพระ รสชาติอร่อย เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยว (100 บาท)
- กิจกรรม สปาสุ่มไก่ หรือ “สปา เดอ ชอง” ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้สุ่มไก่ มาแทนตู้อบ ใช้การอบไอน้ำจากหม้อหุงข้าวด้วยสมุนไพรโบราณประจำถิ่น (100 บาท)
- กิจกรรมจักสานจากต้นคลุ้ม ซึ่งเป็นพืชลุ้มลุกที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาจักสานเป็นกระจาด กระบุ้ง ตะกร้า หรือเครื่องใช้แบบต่าง ๆ
- กิจกรรมทำยาดมบุฟเฟต์ สูตรสมุนไพรพื้นบ้าน
16.00 น. เดินทางถึงที่พัก บ่อไร่รีสอร์ท อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (800) บาท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (300 บาท)
วันสอง: อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี เรื่องราวความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตของความอุดมสมบูรณ์ของแร่พลอยสิ่งมีค่าอันสวยงามที่จากไปแล้ว (ค่าเข้าชม 30 บาท)
หมายเหตุ ปิดทุกวันจันทร์
10.00 น. เดินทางไป อำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
11.30 น. ชุมชนบ้านไม้รูด สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน นักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมวิถีชีวิต นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูป หรือจะเหมาเรือชาวบ้านล่องชมวิวตามลำคลองก็ได้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชุมชนบ้านไม้รูด (ก๋วยเตี๋ยวกั้ง)
13.00 น. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนมีการนำสินค้าประมงมาแปรรูปเป็นของฝากต่าง ๆ เช่น น้ำพริกเคยแซ่บ น้ำเคย กะปิเคย เป็นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อ “ข้าวเกรียบเคย” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเป็นของฝาก (Gastronomy souvenir) ที่ทางคณะผู้วิจัยพัฒนาร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน
14.00 น. เข้าที่พัก บ้านทะเลภูรีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (พักผ่อนตามอัธยาศัย) (1,500 บาท/2 คน)
16.00 น. ตลาดคลองใหญ่ เป็นตลาดที่ชาวคลองใหญ่เดินทางมาซื้อวัตถุดิบ หรือเลือกซื้ออาหารไปรับประทาน จุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรับประทานอาหาร เช่น อาหารเวียดนาม (ปอเปี๊ยะทอด ขนมเบื้องญวณ) ขนมหวาน อาหารทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชุมชน สัมผัสวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น
18.30 น. รับประทานอาหารอาหาร ณ บ้านทะเลภูรีสอร์ท เช่น กั้งทอดกระเทียม ปลากระพงทอดน้ำปลา ต้มยำทะเล ไข่เจียวปู ยำวุ้นเส้นทะเล เป็นต้น (500 บาท)
วันที่สาม: อำเภอคลองใหญ่
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
09.00 น. แวะจุดชมวิวส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย ตรงจุดนี้ถือเป็นจุดที่แคบสุดต้องอยู่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีความกว้างนับจากริมทะเลจนถึงเขตประเทศกัมพูชาเพียงไม่ถึง 500 เมตร
09.45 น. ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก สุดปลายจังหวัดตราด นักท่องเที่ยวแวะกราบ สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมหลุมหลบภัยคลองใหญ่ และหาดที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตร ผลิตผลจากท้องทะเล หรือของสดต่างๆ ซื้อสินค้าได้
11.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโปรแกรมการท่องเที่ยววิถีอาหารชุมชนชองตราดสะหงาดสะเงย (3 วัน 2 คืน)
บ้านช้างทูน จังหวัดตราด
อาหารกลางวัน 1 มื้อ (บ้านช้างทูน) 150 บาท
กิจกรรมบ้านช้างทูน 300 บาท
อาหารเย็น (วันที่ 1) 300 บาท
ที่พัก (บ่อไร่รีสอร์ท) 800 บาท (2 คน คนละ 400 บาท)
พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี (ค่าเข้าชม) 30 บาท
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
อาหารกลางวัน (วันที่ 2) 200 บาท
ที่พัก (วันที่ 2) 1,500 บาท (2 คน คนละ 750 บาท)
อาหารเย็น (วันที่ 2) 500 บาท

Trip 3 วัน 2 คืน
วิถีอาหารชาติพันธ์พื้นเมือง
(บ้านช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด)
ราคาแพ็กเกจ 2,630 บาท/คน
*ราคารวมค่าที่พัก + กิจกรรมในชุมชน + อาหารตามโปรแกรม*