เส้นทางที่ 4 วิถีอาหารเชื่อมโยงวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน บ้านคลองใหญ่

จุดเด่นของเส้นทางวิถีอาหารวัฒนธรรม 3 แผ่นดินต้องมาลองลิ้มความอร่อย
 เส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศดดยมีจุดเริ่มต้นการเดินทางอยู่ที่จังหวัดตราด เชื่อมโยงไปยังประเทศกัมพูชาและเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางดั้งเดิมในเชิงประวัติศาสตร์ ณ ปัจจุบันได้กลายเป้นเส้นทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออก เส้นทางวิถีอาหารเชื่อมโยงวัฒนธรรมสามแผ่นดิน (ไทย-เขมร-ญวน) นับเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ที่เหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นที่ชื่นชอบกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ กิจกรรมพายเรือแคนนู ดำน้ำ กินอาหารทะเลสด ๆ หรือลองรับประทานอาหารกัมพูชา อาหารเวียดนามต้นตำรับที่หาทานได้ยากอีกด้วย

โปรแกรมการท่องเที่ยววิถีอาหารวัฒนธรรม 3 แผ่นดินต้องมาลองลิ้มความอร่อย (4 วัน 3 คืน)
เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว
วันที่หนึ่ง: คลองใหญ่ จ ตราด
07.00 น. เดินทางโดยรถตู้ กรุงเทพฯ หรือ เครื่องบิน
12.30 น. ชุมชนบ้านไม้รูด สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน นักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมวิถีชีวิต นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูป หรือจะเหมาเรือชาวบ้านล่องชมวิวตามลำคลองก็ได้และรับประทานอาหารเที่ยง
14.00 น. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนมีการนำสินค้าประมงมาแปรรูปเป็นของฝากต่าง ๆ เช่น น้ำพริกเคยแซ่บ น้ำเคย กะปิเคย เป็นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อ “ข้าวเกรียบเคย” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเป็นของฝาก (Gastronomy souvenir) ที่ทางคณะผู้วิจัยพัฒนาร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน
15.30 น. เข้าทีพักบ้านทะเลภูรีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (พักผ่อนตามอัธยาศัน)
17.00 น. ตลาดคลองใหญ่ เป็นตลาดที่ชาวคลองใหญ่เดินทางมาซื้อวัตถุดิบ หรือเลือกซื้ออาหารไปรับประทาน จุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรับประทานอาหาร เช่น อาหารเวียดนาม (ปอเปี๊ยะทอด ขนมเบื้องญวณ) ขนมหวาน อาหารทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชุมชน สัมผัสวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น รับประทานอาหารเย็นที่ตลาดคลองใหญ่
19.00 น. บ้านทะเลภูรีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
วันที่สอง: เมืองเกาะกง (Koh Kong)
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30 น. เดินทางถึง “ด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก” (อ.คลองใหญ่) ที่ถือเป็นอีกหนึ่งประตูสู่อาเซียน และเดินทางไป กัมพูชา
12.00 น. เมืองเกาะกง (Koh Kong) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกติดกับจังหวัดตราด บอกเรื่องเล่าวิถีชีวิต ในสมัย รศ. 112 และรับประทานอาหาร
17.00 น. พนมโบโก หรือ ภูโบโก จังหวัดกัมป๊อด ของกัมพูชา
สถานที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ถือเป็น UNSEEN ของกัมพูชา มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
18.30 น. รับประทานอาหาร และเข้าที่พัก พนมโบโก กัมพูชา
วันที่สาม: เกาะฟู้โกว๊ก (Phu Quoc)
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.30 น. ออกเดินทางไปเวียดนาม
12.00 น. รับประทานอาหารในเวียดนาม
13.00 น. ลงเรือไป เกาะฟู้โกว๊ก (Phu Quoc)
14.00 น. เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในฟูก๊วก อาทิ
- โรงบ่มไวน์ซิม (Sim Wine Factory)
- โรงงานน้ำปลา
- คุกขี้ไก่ (ฝรังเศส)
- ฟาร์มไข่มุก
หรือ นั่งกระเช้าลอยฟ้าเพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะฟู้โกว๊ก จากมุมสูง
18.00 น. รับประทานอาหาร และเข้าที่พัก Pullman Phu Quoc Beach Resort
วันที่สี่
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. ออกดินทางไปยัง ท่าเทียบเรือฮาเตียง (นั่งเรือ 20 นาที)
09.20 น. ถึงชายฝั่ง และเดินทางทางรถเพื่อมากัมพูชา
12.00 น. รับประทานอาหารที่กัมพูชา
13.00 น. เดินทางต่อจาก กัมพูชา - ไทย
19.00 น. เดินทางถึง บ้านทะเลภูรีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

Trip 4 วัน 3 คืน
ราคาแพ็กเกจ 13,000 บาท/คน
ราคารวมค่าที่พัก + กิจกรรมในชุมชน + อาหารทุกมื้อตาม
โปรแกรม
ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน กทม-ตราด