แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

Gastronomy Village Tourism

“แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยอง-จันทบุรี-ตราด”

ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว


ภาพชุมชน

  ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว ตั้งอยู่ที่ถนนกมลวาปี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองที่มีชื่อเรียกว่า “คลองหนองบัว” ซึ่งชาวบ้านได้ใช้อุปโภคและบริโภค สภาพภูมิสถาปัตยกรรม เป็นบ้านเรือนไม้ตั้งเรียงรายกันในชุมชน มีผู้คนพักอาศัยอยู่จริง ชุมชนขนมแปลกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวเฉพาะช่วง วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุกนักขัตฤกษ์ ซึ่งเหมาะกับการท่องเที่ยว แบบมาเช้า-เย็นกลับ (one day trip) หรือมาเพื่อแวะชมและเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งมีหลายแห่ง ที่ไม่ไกลจากชุมชนขนมแปลก
  ชุมชนขนมแปลก เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นลักษณะหรือประเภทของอาหาร ชื่อของอาหาร รวมถึงการนำเสนอที่มีความแปลกไม่เหมือนกับชุมชนอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชม รับประทาน และเลือกซื้อเป็นของฝาก เช่น แกงกะลามะพร้าวกรุบ ขนมควยลิง (ขามจู๋ลิง) กล้วยน้ำแตก ขนมติดคอ ขนมตะลุ่ม ขนมพระพาย ข้าวเหนียวเหลือง และอื่นๆ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน และด้วยความเป็นมิตรของผู้คนชาวตลาดทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านค่อนข้างใกล้ชิดแบบเป็นกันเอง ถือเป็นมนต์เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของชุมชนแห่งนี้

ข้อมูลการติดต่อ

เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.
นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 039 320 317

ชุมชนริมน้ำจันทบูร


ภาพชุมชน

  ชุมชนริมน้ำจันทบูร หรือ “ย่านท่าหลวง” เป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี
  ที่แห่งนี้ในอดีตนั้นถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญ ของชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นเมืองท่าสำคัญในการลำเลียงขนส่งสินค้าถือเป็นย่านการคมนาคม การค้าขาย การประมง การทำพลอย ตีเหล็ก ทอเสื่อฯ เป็นชุมชนที่มีวิถีวัฒธรรมของอาหารถิ่นที่หลากหลายแห่งหนึ่งในจังหวัด ผู้คนส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีน ซึ่งมีทั้งชาวจีนฮกเกี้ยน จีนแต้จิ๋ว จีนแคะ จีนกวางตุ้ง จีนไหหลำ ชาวไทย และชาวญวน ชุมชนริมน้ำจันทบูรจึงมีลักษณะวัฒนธรรมแบบผสมผสาน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมทั้งแบบตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว
 โบสถ์คริสต์ หรือโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ในอดีตถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวญวนผู้นับถือ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตัวโบสถ์มีขนาดใหญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบโกธิค ภายในและภายนอกตกแต่งด้วยภาพกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส มีรูปของนักบุญหลายองค์ติดอยู่บริเวณเหนือพระแท่นบูชา จุดเด่นที่น่าสนใจ คือองค์แม่พระประดับพลอย ที่สร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์ เงินบริสุทธิ์ และพลอยบริสุทธิ์
  นอกจากนี้ภายในชุมชน เราจะได้พบบ้านหลวงราชไมตรีอหรือบ้าน 69 ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ริมน้ำจันทบูรลักษณะเป็นบ้านไม้ผสมปูนที่มีความเก่าแก่ เป็นมนต์เสน่ห์อีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของชุมชนที่แทรกตัวอยู่ในชุมชนอย่างลงตัวและงดงาม ภายในชุมชนมีการจัดจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจซื้อเป็นของฝาก ด้วยบบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน จึงเหมาะยิ่งกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตแบบชุมชมแห่งดินแดนภาคตะวันออกของไทย

ข้อมูลการติดต่อ

วันเปิดทำการ : ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 23.00 น.
พิกัด GPS : ละติจูด 12.613745, ลองจิจูด 102.11373400000002

ชุมชนบ้านเกวียณหัก


ภาพชุมชน

 เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่อุดมไปด้วยป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีปูแป้นและสัตว์น้ำต่าง ๆ อาศัย นอกจากนี้ ภายในชุมชนยังมีต้นลำพูที่เป็นแหล่งพักพิงทั้งสัตว์บกและสัตว์ทะเล ในยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับแสงที่สวยงามของหิ่งห้อยที่เกาะอยู่บนต้นลำพู ซึ่งเป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน ประกอบภายในชุมชนมีสวนผลไม้และสมุนไพรถิ่นตะวันออกที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งลานตะบูน : หมู่ 2 บ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด

ชุมชนรักษ์เขาบายศรี


ภาพชุมชน

 ชุมชนรักษ์เขาบายศรี ตั้งอยู่ที่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 ชุมชนรักษ์บายศรี เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนรักษ์เขาบายศรี มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบ Gastro Paradiso ที่มีความโดดเด่น ในเรื่องของพืชพันธุ์ และผลไม้พื้นถิ่นของดินแดนภาคตะวันออก เช่น ทุเรียนโบราณซึ่งเป็นพันธุ์พื้นถิ่นหลากหลายพันธ์ มังคุด ลองกอง เงาะ ระกำ เป็นต้น
 เมื่อถึงฤดูกาลผลไม้ วิสาหกิจชุมชนรักษ์เขาบายศรีจะเปิดสวนเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปลิ้มรสผลไม้ถึงสวน พร้อมกับมีกิจกรรมเก็บผลไม้ด้วยตัวนักท่องเที่ยว อีกจุดเด่นหนึ่งของชุมชน คือในชุมชนมีการนำเอาผลไม้จากสวนมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารพื้นถิ่นที่มีความน่าสนใจและสร้างมูลค่าของอาหารให้สูงขึ้นได้อย่างลงตัว เช่น เมนูน้ำพริกระกำ, ข้าวระกำขยำปู, ไก้ต้มส้มระกำ, ยำมังคุด, มัสมั่นทุเรียน, หมูชะมวง, ทุเรียนผัดพริกแกง
  ภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์เขาบายศรี มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเรียนรู้วิถีเกษตรที่หลากหลาย ทั้งแบบเดินทางไปเยี่ยมชมและพักค้าง โดยในกลุ่มวิสาหกิจมีโฮมสเตย์ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ที่ได้รับมาตราฐาน ไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

ข้อมูลการติดต่อ

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08:00 – 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณนงลักษณ์ มณีรัตน์
โทร. 08-6834-9604 และ08-1683-0147