แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

Gastronomy Village Tourism

“แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยอง-จันทบุรี-ตราด”

ชุมชนบ้านบางหว้า


ภาพชุมชน

  พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ในการทำเหมืองพลอยที่สูญหายไปแล้ว ในอดีตตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ คือ พลอย (ทับทิมสยาม) เป็นจำนวนมาก จึงมีนักแสวงโชคนิยมเดินทางเข้ามาขุดพลอยทำเหมืองพลอยในตำบลบ่อพลอย เป็นจำนวนมาก ขณะนั้น การค้าขายเจริญรุ่งเรืองมาก กระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2540 การขุดพลอย การร่อนพลอย การทำเหมืองพลอยเริ่มซบเซา เนื่องจากพื้นที่ที่เปิดให้ทำสัมปทานพลอยเริ่มหมด การขุดพลอย การร่อนพลอย หรือการทำเหมืองพลอย รวมถึงคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการทำพลอยเริ่มเลือนหายไป
  ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ประวัติ ตำนาน และวิวัฒนาการของการขุดพลอยในตำบลบ่อพลอย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดตราด เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลัง และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการขุดพลอย การร่อนพลอย และการทำเหมืองพลอย โดยใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ “เมืองอัญมณี” ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงในอิริยาบถต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำพลอย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการหาพลอยในขั้นตอนต่างๆ การทำเหมืองพลอย การคัดพลอย การเผาพลอยในสมัยอดีต ซึ่งการเผาพลอยเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับพลอยอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น จนถึงการเจียระไนพลอย นอกจากหุ่นขี้ผึ้งจำลองแล้ว แต่ละมุมจะมีภาพประกอบพร้อมคำบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพลอย หรือจะซื้อพลอยก็สามารถซื้อได้ที่นี่ แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อนัดให้คนขายพลอยนำพลอยมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจในวิถีชีวิตของคนเหมืองพลอย หรืออยากศึกษาเรื่องการทำพลอยสามารถเข้าไปมาเยี่ยมชมได้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ (มีการเก็บค่าเข้าชมด้วย ซึ่งราคาชาวต่างชาติจะแพงกว่าคนไทย)

ข้อมูลการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี โทร. 0-3959-1111 กด 0 ต่อ 15
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย 111 หมู่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140
โทรศัพท์ : 039-591-111
โทรสาร : 039-591-293 081-161 6694

ชุมชนบ้านเนินทราย


ภาพชุมชน

  ชุมชนบ้านเนินทรายตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นชุมชนท่องเที่ยวหนึ่งที่มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นชุมชนหนึ่งที่มีความพร้อมในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารชุมชน ด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารทะเล และพืชผักสมุนไพรในพื้นถิ่นที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์
  ชุมชนบ้านเนินทราย มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ สะพานรักษ์แสม ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่สร้างลัดเลาะไปตามแนวป่าชายเลน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติแวะเวียนมาถ่ายภาพกับวิวธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ภายในชุมชนมีการล่องเรือชมธรรมชาติ การปล่อยปูแสมคืนสู่ธรรมชาติ ทุกปีจะมีการจัดงานเทศกาล “พิธีแต่งงานปู” ขึ้นที่บริเวณสะพานรักษ์แสม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นถิ่นทั้งคาว และหวานจากวัตถุดิบของชุมชชน อาทิ ขนมนิ่มนวล เป็นขนมพื้นถิ่นภายในชุมชน ก๋วยเตี๋ยวผัดปู และแกงหอยพอกใส่สับปะรด (หอยพอกสามารถหาได้ทั่วไปตามป่าชายเลน) โดยนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมในการเก็บหอยพอกร่วมกับชาวบ้านและนำมาประกอบอาหารในชุมชน นอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังได้เรียนรู้วิถีประชาวประมงได้ด้วย

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
โทร. 0 3803-7612

ชุมชนบ้านแหลงยาง


ภาพชุมชน

 ชุมชนบ้านแหลมยาง ตั้งอยู่ที่ อำเภอแกลง จังหวัดระยองชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลงยาง เป็นการรวมตัวกันของภาคเอกชนจัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นจากลุ่มน้ำประแสเมืองแกลง เป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งหนึ่ง โดยมีจุดเด่นในด้านอาหารพื้นถิ่น ด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติจากแม่น้ำประแส ในบริเวณชุมชนมีต้นจากขึ้นอยู่จำนวนมากชาวบ้านจึงนำเอาลูกจาก มาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารทั้งคาวและหวานได้หลากหลาย
 แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมล่องแพชมคลองประแส หรือการล่องเรือเพื่อไปชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำประแสสำรวจป่าต้นจากตัดลูกจากเพื่อนำมาประกอบอาหาร อาทิ ลูกจากลอยแก้ว ลูกจากเชื่อม แกงกะทิหอยสัปรดใส่ลูกจาก นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมทดลองฝึกทำอาหารและขนม กับประชาชนในท้องถิ่นพร้อมทั้งรับประทานเองในกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติภายในชุมชน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลการติดต่อ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นจากลุ่มน้ำประแสเมืองแกลง
ตั้งอยู่ที่ ชุมชนแหลมยาง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทร. 095-2361214, 084-4719060