เกี่ยวกับงานวิจัย

About Gastronomy Village Tourism Project

"การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยอง-จันทบุรี-ตราด"

ตำรับอาหาร

Gastronomy Recipes

“ตำรับอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การประกอบอาหารท้องถิ่นรองรับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน”

ต้มโจ
ผัดฉ่ากระวาน
ขนมมะระ
แกงกะทิกุ้งลูกจากสับปะรด

กิจกรรม

Activities

New

จัดอบรม “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร และการปรุงอาหารปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร

แกงไก่กล้วยพระ วิถีชอง บ้านช้างทูน จ.ตราด

บ้านท่าระแนะ ลานตะบูนสุดอัศจรรย์ วิวเทือกเขาบรรทัดปากอ่าวไทย